معرفی سازمان

اهداف و وظایف

ساختار سازمانی

تاریخچه :

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سنندج در سال 1376 در قالب سازمان با هدف توسعه و نگهداری فضای سبز شهر سنندج و برابر وظایف قانونی خود مطابق اساسنامه فعالیت خود را شروع کرده است .
سازمان دارای واحدهای طراحی ، نظارت ، احداث ، آموزش و پژوهش ، لایحه حفظ و گسترش ، عمران ، منابع آب ، مالی ، درآمد ، گلخانه ، موزه حیات وحش ، حقوقی ، روابط عمومی و حراست می باشد.
سازمان پارکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق اصول بازرگانی وابسته به شهرداری اداره می شود و به استناد ماده 84 قانون شهرداری تأسیس گردیده است .

ارکان سازمان :

  • شورای سازمان
  • هیئت مدیره
  • مدیر عامل
  • حسابرس (بازرس)

وظایف موارد چهارگانه فوق مطابق با اساسنامه می باشد.

خط مشی :

پویایی، شادابی و بقای شهر سنندج در گرو وجود یک سلسله اصول معین و مشخص شهرنشینی است. یکی از مهمترین اصول ، ایجاد و گسترش فضای سبز مناسب است.اهمیت این موضوع به حدی است که می توان مشخصه اصلی یک شهر سالم و پر نشاط را گستردگی و توسعه فضاهای سبز در آن شهر دانست. در این راستا سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری سنندج با تکیه بر آموزش ، نگهداری و توسعه پارکها و فضای سبز شهری و جنگلی در محدوده شهر سنندج و بهبود مستمر فرآیندها و خدمات خود اقدام به طرح ریزی و استقرار مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 نموده است در این فرآیند اصول کلی و جهت گیری های کلان سازمان را در قالب خط مشی ذیل تعیین می نماید:

1) ایجاد، نگهداری و اداره امور پارکها و فضا های سبز
2) تسریع و بهبود مستمر در فرآیندهای کاری در چارچوب قوانین ،مقررات و ضوابط ابلاغ شده
3) ارتقاء سطح آگاهی و مهارت پرسنل از طریق برنامه ریزی آموزشی
4) توسعه و بهبود مستمر روش های مدیریتی و ارتقای مهارت ها و توانایی های تخصصی مدیران به منظور تأمین منابع و امکانات
5) استفاده بهینه از منابع و امکانات ، جهت ارتقاء کیفیت خدمات
6) ارزش گذاری به خواسته های ارباب رجوع و ارتقاء سطح رضایت مندی آنها دستیابی به این هدف ،با مشارکت مردمی و تلاش فکری و عملی تمام همکاران با استفاده از راهکارهای مورد اشاره ،قابل اجرا خواهد بود.لذا ضروری است به طور مستمر در ارتقای سطح کیفیت فعالیت ها و ایجاد اعتقاد مبنی بر تأثیرسیستم مدیریت کیفیت بر بهبود خدمات همت گماشت ،تا همگان مدیریت سازمان را در تحقق این مهم یاری نمایند. مدیریت نیز متعهد می شود تمام امکانات و منابع مورد نیاز برای اجرای راهکارهای سازمان را، تأمین نماید.