اهداف و وظایف

اهداف :

 • اصلاح ساختار اداری
 • کاهش هزینه های جاری، تقویت منابع موجود درآمدی و تعریف منابع جدید با استفاده از پتانسیل های موجود سازمان
 • توسعه و گسترش و تجهیز پارکها به امکانات رفاهی، فرهنگی (سیستم Wireless)  و ورزشی(ستهای ورزشی پارکها)
 • اجرای عرصه های فضای سبز مختلف تحت عنوان پارکهای محله ای و …
 • حفظ حراست و نگهداری باغات شهر با شناسایی و ثبت پلاک اشجار آنها
 • توسعه و تجهیز ماشین آلات فنی مود نیاز به امکانات فنی روز جهت مکانیزه شدن
 • تأمین نیازهای آموزشی با کاربردی نمودن آنها و ارتقا سطح دانش کارشناسان با برگزاری کلاسهای تخصصی و توسعه آموزش شهروندی
 • شرکت در همایشهای علمی و استفاده از محضر اساتید مراکز علمی تحقیقاتی جهت مشاوره امور تخصصی
 • توسعه کلان فضای سبز در قالب طرح جامع
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص طراحی و اجرای پروژه های زیر بنائی در زمینه حفظ و توسعه فضای سبز
 • تعریف جایگاه فضای سبز به عنوان بخشی از استخوان بندی یا مورفولوژی شهری
 • توسعه کمی و کیفی فضای سبز پایدار
 • استفاده از نیروهای کارشناس در زمینه های تخصصی مرتبط

 

وظایف :

اعمال نظارت عالی در جهت ارتقاء کمی و کیفی فضای سبز شهر سنندج در قالب گروه‌های کارشناسی (ناظرین فضای سبز- حفظ نباتات- بهداشت و محیط زیست)

نظارت عالی بر عملکرد پیمانکاران شاغل در بخش فضای سبز شهر سنندج

طراحی, اجرا و نظارت بر پروژه‌های پارک‌ها و فضاهای سبز

تولید و خرید و فروش گل و گیاه و درخت و درختچه زینتی

طراحی, اجرا و نظارت بر عملیات آبرسانی فضای سبز شهری

جنگل‌کاری, توسعه و نگهداری جنگل‌های دست کاشت در قالب طرح عظیم کمربند سبز پیرامون شهر سنندج

اجرای طرح‌های آموزشی و پژوهشی

تهیه آمار و اطلاعات مربوط به پارک‌ها و فضاهای سبز

ایجاد تمهیدات لازم برای تهیه شناسنامه درختان از طریق مناطق شهرداری

اقدامات لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان فضای سبز شهر سنندج

ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و سایر سازمان‌ها و اشخاص ذیربط داخل و خارج کشور

تشکیل کمیته‌های برنامه‌ریزی آب و خاک و فضای سبز, دفع آفات و بیماری‌های گیاهی و بررسی آلودگی‌ها

تدوین آئین‌نامه‌های مربوط در ارتباط با طرح جامع فضای سبز

بررسی اراضی و املاک مناسب و پیشنهاد تغییر کاربری آنها به منظور تامین اهداف سازمان

بازسازی فضای متروک یا فرسوده بافت شهری و یا فضاهای فرسایش یافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامین پارک و فضای سبز و تفریحی مورد نیاز با توجه به قوانین و مقررات مربوط با تصویب موردی شورای سازمان

بررسی و پیشنهاد مقررات, معیارها, آئین‌نامه‌ها و بهینه‌های مناسب حفظ و گسترش فضای سبز جهت تصویب مراجع ذیربط

شناسایی گونه‌های موجود درختی و درختچه‌ای و تهیه نقشه پراکندگی آنها در شهر سنندج

بررسی و شناسایی گونه‌های بومی درختی و درختچه‌ای سنندج

بررسی سازگاری اکولوژیکی گونه‌های گیاهی زینتی با اقلیم شهری و تعیین گونه‌هایی که نسبت به آلودگی‌های زیست محیطی حساسیت و یا مقاومت دارند

تعیین مناطق زیست محیطی شهر سنندج در رابطه با مسائل گیاهی

فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با ایجاد فضای سبز