ساختار سازمانی

کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سنندج

آشنایی با کارکنان سازمان

 

قانع حسینی

مدیر عامل

قانع حسینی

عرفان شکیبا

مسئول واحد عمران

عرفان شکیبا

کارشناسی عمران  

سیروان جعفری

ناظر سازمان پارکها

سیروان جعفری

کارشناسی باغبانی  

بهنام شیرزادی

ناظر مقیم سازمان پارکها در شهرداری منطقه 2

بهنام شیرزادی

کارشناسی منابع طبیعی  

میلاد مشیر پناهی

مسئول دبیرخانه

میلاد مشیر پناهی

کاردانی کامپیوتر

شورش امانی

مسئول دفتر

شورش امانی

کارشناسی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی

امید پاک نظر

مدیرفنی و اجرایی

امید پاک نظر

کاردانی برق

فرید براخاصی

ناظر مقیم سازمان پارکها در شهرداری بهاران

فرید براخاصی

کارشناسی گل و گیاهان زینتی

شاهین بهزادی

کارشناس ناظر تاسیسات مکانیکی

شاهین بهزادی

کارشناسی مکانیک

نوید حسین پناهی

کارشناس روابط عمومی

نوید حسین پناهی

کارشناسی کشاورزی

عمادالدین شریعتی

کارشناسی کشاورزی

شاهو رفیق دوست

مدیر مالی

شاهو رفیق دوست

نسرین رستمی

مدیر نظارت بر نگهداری و توسعه فضای سبز

نسرین رستمی

کارشناسی ارشد فضای سبز

سید وفا خضری

جمعدار اموال و انباردار

سید وفا خضری

بهنام امجدنیا

ناظر مقیم سازمان پارکها در شهرداری منطقه 1

بهنام امجدنیا

کارشناسی کشاورزی

هیوا شادمان

ناظر منطقه 3

هیوا شادمان

کارشناسی باغبانی  

شهره عامی

کارشناس ناظر فضای سبز

شهره عامی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی

سحر سعیدی

کارشناس امور قراردادها

سحر سعیدی

کارشناسی محیط زیست

سونیا اسمعیلی

کارشناس ناظر فضای سبز

سونیا اسمعیلی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

نسیم کاشانی

مسئول امور اداری

نسیم کاشانی

کارشناسی برنامه ریزی

کیکاووس خاکسار

کارشناس ناظر فضای سبز

کیکاووس خاکسار

کارشناسی کشاورزی – زراعت